Környezeti hatástanulmány és Kármentesítés tervezés


A VIBROCOMP büszke arra, hogy házon belül (saját) szakértői csapatával átfogó, teljes körű környezeti hatásvizsgálatokat (KHV), Natura 2000 értékeléseket (csak az EU-ban) és kármentesítési tanulmányokat végez. Különböző ágazatokra specializálódott szakterületeink kiterjednek az infrastrukturális projektekre, valamint kiterjednek az irodai és ipari fejlesztésekre is. Vibrocomp Kft saját szakemberei a tervezés fázisában aktívan részt vállalnak több 25 éves tapasztalatukat felhasználva segítik az engedélyezési dokumentáció elkészítését. Cégünk az aktív szerepvállalás és kiemelkedő magas szakmai tudásának és tapasztalatának köszönhetően még minden egyes elvállalt és engedélyezésre átadott tanulmányára meg is szerezte a környezetvédelmi engedélyt!

Kármentesítési tanulmányaink magukban foglalják a szennyezett vagy szennyezett földterület rendeltetésszerű állapotának helyreállítását célzó intézkedések értékelését és végrehajtását. A szennyeződés különböző emberi tevékenységekből eredhet, mint például ipari folyamatok, nem megfelelő hulladékkezelés vagy véletlen kiömlés. A talajmentesítés célja a szennyező anyagokkal kapcsolatos negatív környezeti és egészségügyi hatások megszüntetése vagy mérséklése, biztonságossá és fenntarthatóvá téve a földet a jövőbeni használatra.

Teljes körű környezeti hatásvizsgálat (KHT):

A teljes körű környezeti hatásvizsgálat (KHT) egy átfogó értékelési folyamat, amelyet egy javasolt projekt vagy fejlesztés megkezdése előtt hajtanak végre. Ennek az értékelésnek a célja a projekttel kapcsolatos lehetséges környezeti, társadalmi és gazdasági hatások azonosítása, elemzése és mérséklése. Ez magában foglalja a különböző tényezők alapos vizsgálatát, beleértve a földhasználatot, a biológiai sokféleséget, a levegő és a víz minőségét, valamint a kulturális örökséget. A cél olyan megalapozott döntések meghozatala, amelyek egyensúlyban tartják a projekt előnyeit a potenciális káros hatásokkal, biztosítva a fenntartható fejlődést és a környezettel való gondoskodást.

Natura 2000 értékelés (csak EU):

A Natura 2000 értékelés egy speciális értékelés, amelyet az Európai Unió Natura 2000 hálózatán belül végeznek, és amelynek célja a biológiai sokféleség megőrzése és a természetes élőhelyek védelme. Amikor egy javasolt projekt potenciálisan hatással lehet a Natura 2000 területekre – a kiemelt ökológiai értékű területekre – ez az értékelés döntő fontosságúvá válik. Ez magában foglalja a projekt lehetséges hatásainak alapos vizsgálatát e területek épségére és a bennük élő fajokra. Az értékelés célja annak biztosítása, hogy a projekteket úgy hajtsák végre, hogy megőrizzék az ökológiai egyensúlyt és megfeleljenek a Natura 2000 védelmi célkitűzéseinek, hozzájárulva Európa gazdag biológiai sokféleségének megőrzésének általános céljához.

Szolgáltatásaink ezen a területen - de nem kizárólagosan - a következők:

 • Projektmenedzseri feladatok plusz környezetvédelmi engedélyezési feladatok.
 • Levegőminőség menedzsment
 • A Natura 2000 területek megfelelő értékelése (AA).
 • Társadalmi-gazdasági hatások felmérése
 • Épített környezet, kulturális örökség védelme
 • Klímakockázat-értékelés
 • Katasztrófavédelmi elemzés
 • Növény- és állatvédelem
 • Tájvédelem
 • Zaj és rezgésvédelem
 • Talaj- és talajvízvédelem
 • Felszíni vízvédelem
 • Víz Keretirányelv (VKI) értékelése
 • Hulladékgazdálkodás

A fentieken túl az alábbi - de nem kizárólagosan - engedélyezési fázisok feladatait tudjuk elvégezni:

 • Környezeti hatásvizsgálat
 • Környezetvédelmi jelentés – Építési engedélyezési szakasz
 • Fakivágási és -növénytelepítési terv – Építési engedélyezési szakasz
 • Környezetrehabilitációs terv – Építési engedélyezési szakasz
 • Környezetvédelmi összefoglaló – Megvalósítási engedély szakasz
 • Környezeti Monitoring Terv
 • Épülés alatti környezetvédelmi terv

Kármentesítési tanulmányaink fő összetevői:

1. Helyszíni értékelés:

 • Szennyező anyagok azonosítása: Meghatározzuk a talajban vagy a talajvízben jelen lévő szennyező anyagok típusát és koncenMegvizsgáljuk meg a föld történelmi használatát, hogy megértse a szennyezés forrását és mértékét.
 • Útvonalak és receptorok: Felmérjük, hogyan vándorolhatnak a szennyező anyagok a talajon, vízen vagy levegőn keresztül, és azonosítsa azokat a potenciális receptorokat (szervezeteket vagy embereket), amelyek érintettek lehetnek.
 • Mintavétel és laboratóriumi elemzés
 • Hidrogeológiai modellezés

2. Kockázatértékelés:

 • Kockázatok értékelése: Felmérni a szennyező anyagok által az emberi egészségre, az ökoszisztémákra és a környező környezetre jelentett lehetséges kockázatokat.
 • Expozíciós útvonalak: Meghatározzuk, hogyan kerülhetnek kapcsolatba az emberek vagy a vadon élő állatok a szennyező anyagokkal, és értékeljük a kapcsolódó egészségügyi és ökológiai kockázatokat.

3. Helyreállítási lehetőségek elemzése:

 • Technológiák felfedezése: Bemutatjuk a különféle kármentesítési technológiákat, amelyek alkalmasak az adott szennyeződésekre és a helyszíni körülményekre. Ez magában foglalhat fizikai, kémiai vagy biológiai módszereket.
 • Megvalósíthatóság: Felmérjük az egyes kármentesítési lehetőségek megvalósíthatóságát, figyelembe véve az olyan tényezőket, mint a költség, a hatékonyság és a végrehajtáshoz szükséges idő.

4. Kármentesítési terv kidolgozása:

 • Részletes stratégia: Részletes terv, amely felvázolja a választott kármentesítési megközelítést, beleértve a konkrét lépéseket, ütemtervet és a szükséges erőforrásokat.
 • Megfelelőség: A kármentesítési terv összhangban van a helyi előírásokkal és szabványokkal.


5. Megvalósítás és nyomon követés:

 • Terv végrehajtása: A kiválasztott kármentesítési intézkedések végrehajtása a megállapított terv szerint.
 • Monitoring: Folyamatosan figyelemmel kíséri a kármentesítési tevékenységek előrehaladását és értékeli a választott módszerek hatékonyságát.

6. Ellenőrzés és lezárás:

 • Erősítse meg a tisztítást: A kármentesítési célok megvalósultak, és a szennyező anyagok szintje az elfogadható határokon belül van.
 • Szabályozási megfelelőség: bemutatjuk a szabályozási követelményeknek való megfelelést, és a szükséges jóváhagyásokat.

A talajmentesítési tanulmányok döntő szerepet játszanak a környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák kezelésében, a fenntartható földhasználat előmozdításában, valamint az emberi egészség és az ökoszisztémák védelmében.

 

Az általunk kiszolgált ügyfeleink a következők:

 • (ön)kormányzat
 • infrastruktúra
 • ipar
 • magánberuházók

 

Referenciáinkat - a teljesség igénye nélkül - a PROJEKTEK menüpont alatt találja!

 

Cégünk a hatástanulmányokhoz tartozó minden egyes szakági munkarészt (biológia, élővilág, hulladék, levegő, rezgés, talaj, táj, víz, zaj, stb.) saját szakértőcsapatával 98%-ban alvállalkozók bevonása nélkül látja el.

 • Infrastruktúrális és ipari létesítmények környezeti hatástanulmányának, környezetvédelmi tervének elkészítése minden tervszinten /EVD, KHT, EKHE/.

 • Cégünk vállalja az engedélyeztetést és az eljárást a területileg illetékes hatóságoknál.

 • Európai Úniós pályázatokhoz környezetvédelmi döntéselőkészítő tanulmányok készítése.

 • Infrastruktúrális beruházások Európai Úniós támogatási kérelmének környezetvédelmi fejezeteinek elkészítése.

 • Natura 2000 hatásbecslés.

 • Kármentesítési tervek.